Hae
Emmi Anniina
Kaupallinen yhteistyö

Seuraavana opiskeluvuorossa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajuus!

Kaupallinen yhteistyö: LUONTAISET TAIPUMUKSET™

Heinäkuussa tein LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin. Jari Saarenpää kävi meidän ryhmän kanssa analyysin läpi. Ihastuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -konseptiin ja päätinkin, että siitä voisi tulla yksi hieno palanen omaan valmennusosaamiseeni. Ja tässä sitä nyt ollaan, puolivälissä lisenssivalmentajakoulutusta! Kerron teille tässä tekstissä, mikä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmä ja millaisia ajatuksia koulutuksen ensimmäinen puoliväli on tuonut mieleeni.

LUONTAISET TAIPUMUKSET

”Jos emme ajattele, miten ajattelemme, ajattelemme aina samalla tavalla.” Näin meille opetettiin koulutuksessa ja tämä perustelee hienosti sen, miksi kannattaa tutustua omiin luontaisiin taipumuksiin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviotyökalu, joka paljastaa ihmisen luontaisia ajattelutyylejä. Analyysin avulla voi oppia tunnistamaan omia luontaisia vahvuuksia ja kehityshaasteita. Analyysin avulla itsetuntemus lisääntyy.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on netin kautta tehtävä kysymyspatteristo. Jotta analyysiä voi kokonaisuudessaan ymmärtää oikein ja tarkoituksenmukaisesti, on analyysi käytävä läpi valmentajan kanssa. Valmentaja auttaa valmennettavaa löytämään oman vahvuuspotentiaalin.

LUONTAISET TAIPUMUKSET

Itse jo paljon itseäni kehittäneenä ja ihmisten erilaisuutta opiskelleena ymmärrän, että ihmisillä on tiedostamattomia reagointimalleja. Jo ensimmäisten koulutuspäivien jälkeen sain kuitenkin todella paljon syventävää tietoa erilaisista tyypeistä. Aiemmin en ollut siis lainkaan opiskellut LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin eri tyyppikuvauksia, joten kaikki teoria tältä osin oli minulle uutta. On hienoa saada työkalupakkiini yksi uusi konkreettinen työkalu, jonka avulla saan jatkossa oivalluttaa ihmisiä erilaisuuden (ja samanlaisuuden) pariin! On hienoa nähdä, kun asiakas huomaa, kuinka hän on pitänyt omaa tapaansa reagoida (joskus ainoana oikeana) normaalina tapana reagoida. Sitten valmennuksen lopuksi asiakas lähteekin mielessään paljon monimuotoisempi käsitys ihmisten reagointitavoista kuin valmennukseen tullessaan. Asiakas saattaa saada valmennuksen jälkeen hyvinkin pian kokemuksia niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin siitä, kuinka erilaisten reagointitapojen ymmärrys parantaa ryhmien vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

Luontaisia taipumuksia, jotka ovat osa persoonaamme, on vaikea muuttaa, mutta niiden tiedostaminen avaa täysin uudet ovet ihmiselle. Persoonamme on osin syntymässä saatua, osin ympäristön muovaamaa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ei tutki persoonamme toimintatyylejä, jotka ovat persoonamme helpoimmin muovautuvaa osaa erinäisten elämässämme olevien roolien takia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmää määritellään joskus kiinnostusanalyysiksi. Se ennustaa sitä, minkä tyylisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja minkä tyylisiä kriteereitä me suosimme päätöksiä tehdessämme.

LUONTAISET TAIPUMUKSET

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -metodi ei arvota ihmisiä eikä eri reagointityyppejä. Kaikissa tyypeissä on omat vahvuutensa ja kehityskohtansa. Puolivälissä tätä koulutusta alan hahmottamaan jo hieman reagointityyppien maailmaa ja olen hyödyntänyt tietouttani omassa elämässäni. Olen alkanut pohtimaan työuraani syvällisemmin vahvuuksieni pohjalta. Olen miettinyt erilaisia työtehtäviä, joissa olen toiminut: missä työtehtävissä kuormitun helpoiten, missä vähiten. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -metodin mukaan sellainen työ, missä ihminen saa loistaa vahvuuksillaan, on ihmiselle vähiten kuormittavaa. Pidemmän päälle siis jos ihminen joutuu tekemään työtä, joka ei ole hänen luontaisten taipumusten mukaista, tuottaa se hänelle stressiä ja hän saattaa alkaa kärsimään palautumisongelmista.

Yksi koulutuksen mielenkiintoisin osa on edessä: nyt saan tehdä valmennusasiakkuuksia. Eli rennosti kokeilla tämän hetkistä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -osaamistani erityylisten ihmisten valmentamiseen. Näitä asiakkuuksia odotan todella innolla!

LUONTAISET TAIPUMUKSET

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmää on käytetty menestyksellä mm. johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen, esimiesten ja johtamisen kehittämiseen, tiimitoiminnan ja yhteistyön kehittämiseen, vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteisiin, muutosten johtamiseen ja läpivientiin, asiakaskohtaamisessa ja myynnissä kehittymiseen, työhyvinvoinnin kehittämiseen, coachingiin, mentorointiin, itsensä johtamisen kehittämiseen, uraohjaukseen sekä urheilijoiden sparraukseen.

Kiva, että olet täällä blogissa mukana opiskelumatkassani! Kirjoittelen seuraavaa tekstiä tähän aiheeseen liittyen, kun olen tehnyt harjoitusasiakkuudet. Koulutuksen lopuksi tarjoilen teille sitten vielä yhden tekstin. Kysykää ihmeessä, jos mieleen nousee jotain askarruttavaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -metodista!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -nettisivu: KLIK! (tämän tekstin teoriaa on lainattu ko. nettisivuilta)

NÄHDÄÄNHÄN MYÖS MUUALLA: IG: @emmianniinajansson / FB: @emmianniinablog

Kaupallinen yhteistyö: LUONTAISET TAIPUMUKSET™

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.